เตรียมข้าวให้พร้อมปรุงแบบกล้วยๆ แค่มีเครื่องคลุกเคล้าอาหาร

อาหารแต่ละเมนูอาหารก็จะมีกรรมวิธีการจัดเตรียมข้าวและการปรุงอาหารที่ต่างกันออกไป แต่ในข้าวบางเมนูที่ต้องตระเตรียมวัตถุดิบหลากหลายชนิดในการประสมข้าว ก็จะสร้างความยากลำบากและทำให้เสียเวลาในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเพื่อประสมอาหารพอสมควร ยิ่งหากเป็นรายการอาหารการทำของหวานที่มีส่วนประกอบค่อนข้างเยอะแยะทั้งวัตถุดิบแบบแห้งและแบบน้ำ บางสิ่งก็ยากที่จะคลุกเคล้าให้เข้ากันได้ง่าย ๆ ดังนั้นจึงต้องอาศัย เครื่องผสมอาหาร เป็นตัวทุ่นแรงและทำให้วัตถุดิบทุกอย่างประสานกันได้เป็นอย่างดี เพื่อพร้อมจะนำไปใช้สอยในวิธีการต่อไปในการทำอาหารหรือทำขนมนั่นเอง

เครื่องผสมอาหาร โดยมากแล้วจะมีระดับกำลังของตัวเครื่องให้สามารถปรับได้ในการใช้สอย รวมถึงหัวที่ใช้งานในการประสมข้าวก็จะมีให้แยกใช้สอยสำหรับแต่ละเมนู เครื่องประสมเหล่านี้จะต่างจากเครื่องปั่นเพราะว่าเครื่องปั่นจะใช้งานได้เพียงแค่การปั่นเตรียมอาหารบางเมนูเท่านั้น แต่หากต้องการคลุกเคล้าพวกแป้ง น้ำตาล เนย น้ำ ไข่ เป็นต้น ให้ประสานกันได้ดีและกลับเป็นเนื้อเดียวกัน โดยที่ไม่ต้องใช้งานการคนให้ประสานกันเป็นเวลานาน ๆ จะต้องเลือกสรรใช้สอยเป็นเครื่องคลุกเคล้าไม่ใช่เลือกสรรเครื่องปั่นอย่างที่หลายคนรู้ผิด ในขั้นตอนการเลือกเฟ้นมาใช้งานงานจึงต้องคัดเลือกให้ดีระหว่างเครื่องปั่นและเครื่องสำหรับคลุกเคล้าข้าว

เครื่องผสมอาหาร จะนิยมใช้มากที่สุดในกลุ่มของการทำเมนูอาหารของหวานมากกว่าของกิน นอกจากรายการอาหารอาหารบางชนิดที่ต้องการประสมองค์ประกอบให้เข้ากันได้เป็นอย่างดีจึงจะคัดเลือกใช้สอยเครื่องสำหรับประสมของกิน แต่หากเป็นรายการอาหารของหวานประเภทเบเกอรี่จะนิยมใช้สอยงานมากที่สุด เพราะองค์ประกอบแต่ละชนิดจะแตกต่างและยากต่อการประสมให้สัมพันธ์กันด้วยมือนั้นเอง อีกทั้งเครื่องสำหรับประสมของกินยังช่วยลดเวลาในการตระเตรียมองค์ประกอบของของหวานให้ลดน้อยลง ทำให้หลายคนสามารถสร้างเมนูของหวานทั้งอบ นึ่ง ทอด ได้แบบง่าย ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว และที่สำคัญเครื่องสำหรับคลุกเคล้าของกินเหล่านี้ยังมีหลากหลายปริมาตรให้เลือกสรรซื้อมาใช้งานงานตามความสมควรอีกด้วย มีทั้งความจุเล็กไปจนถึงความจุใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตของหวานเพื่อจำหน่าย ราคาก็จะแตกต่างออกไปตามความจุของเครื่องเป็นหลัก

ส่วนมากแล้วการเลือกสรรซื้อจะขึ้นอยู่กับปริมาณขนมหวานหรือรายการอาหารของกินที่จะต้องทำเป็นหลัก หากเพียงแค่ทำเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนเครื่องปริมาตรเล็กกำลังเหมาะต่อการใช้สอยงาน แต่หากทำอาหารหวานหรืออาหารเป็นจำนวนมากขึ้นอาจจะด้วยเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ หรืออาจจะทำเพื่อการค้าในแบบขนาดย่อม ก็สามารถเลือกสรร เครื่องผสมอาหาร ปริมาตรกลางมาไว้ใช้สอย แต่หากว่าต้องการนำมาใช้งานเพื่อการซื้อขายและต้องการทำข้าวหรืออาหารหวานปริมาณมากเพื่อค้าขายในแต่ละวัน ก็ควรเลือกเฟ้นเป็นเครื่องขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนเหมาะต่อการใช้ เป็นต้น

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

About Author